OPPBEVARINGSTIDEN FOR REGNSKAPSDOKUMENTASJON NÅ 5 ÅR !

Finansdepartementet har nå vedtatt at minstekravet til oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon er 5 år. Det er noen unntak som du finner i artikkelen under her. Dette gjelder spesielt byggebransje og Finansnæring. Hvis du er tvil om hvilke regler som gjelder for ditt firma så ta kontakt med oss.

Egentlig ble dette vedtatt politisk for en stund siden, men det ble gitt mulighet for Skattedirektoratet å lage forskrifter. Forskriftene de laget gjorde at vi i praksis var tilbake til 10 års oppbevaring med bare noen få unntak. Finansdepartementet har imidlertid nå skåret gjennom og vedtatt at 5 år er tilstrekkelig for de aller fleste typer dokumentasjon. 

Husk at du bør vurdere hvilket materiell som må makuleres – det finnes mye personnummer og andre sensitive opplysninger i mye regnskapsmateriell og dette må håndteres på en trygg måte. Kaster man disse i vanlig papiravfall kan de komme i urette hender. Hvis du har for mye materiell til å makulere selv så tilbyr blant annet Fretex dette som en tjeneste.

Les mer her : https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/forenkling-for-regnskapspliktige/id2356700/?regj_oss=10