Vi i KlientRegnskap har lang erfaring med regnskapsføring for firma som driver med forskjellige former for tjeneste-yting.
Flere av disse har fulgt oss i over 20 år.

Vi har kunder i blant annet følgende bransjer:

 • Daglig renhold
 • Vinduspuss
 • Ingeniørtjenester
 • Gulvlegging
 • Teknisk tegning
 • Bilsalg
 • Boligstyling
 • pluss mye, mye mer
 • Teknisk tegning
 • Oversetting
 • pluss mye, mye mer

VALG AV SELSKAPSFORM

Før du kan registrere selskapet ditt må du velge selskapsform. Her er noen punkter som kan være til hjelp.

PERSONLIG FORETAK

Fordeler:

 • enkel og billig foretaksform å drive
 • lett å registrere
 • hvis du har dårlig inntjening i starten betaler du også lite skatt
 • ikke arbeidsgiveravgift på egen inntekt
 • lett å avvikle
 • enkelte skattefordeler ved spesielle forhold
 • ingen kapital kreves

Ulemper:

 • ikke aktuell driftsform ved flere eiere (unntak ektefeller som eier sammen)
 • 100% personlig ansvarlig for økonomiske forhold i selskapet, f.eks ved konkurs
 • noen skatteulemper – f.eks ikke rett på Minstefradrag
 • kan ikke benytte faste satser i forbindelse med fradrag for utgifter. Alle utgifter må dokumenteres med bilag

AS

Fordeler:

 • Skille mellom deg og selskapet – eier bare ansvarlig for den kapital som er innskutt i selskapet (aksjekapital)
 • Mulighet for å ta ut normal lønn fra selskapet og «salte» resten – eventuelt ta ut som utbytte
 • Lettere å håndtere ved salg/arv – selger/overfører aksjer og selskap går som før
 • Kan benytte statens regulativ ved reiser og bruk av bil m.m.

Ulemper:

 • Krav til kapital – aksjekapital må være minst kr. 30.000,-
 • Litt større selskap har revisorplikt – noe som medfører ekstra kostnad. Til gjengjeld får man en gjennomgang av selskapets regnskap og økonomiske forhold av en nøytral tredjepart – noe som kan bidra til å høyne kvaliteten på regnskapet ytterligere. I tillegg er revisor vanligvis en dyktig rådgiver å ha i ryggen, så det blir feil å se på revisorhonorar som penger ut vinduet. Men svært mange mindre selskaper har ikke lenger revisjonsplikt.
 • Dyrere å etablere og dyrere og mer omfattende å avvikle.
 • Dersom du jobber i ditt eget AS kan ligningsmyndighetene kreve at du tar ut lønn som tilsvarer det du ville tjent i tilsvarende arbeid i et annet firma. Dette kan føre til at du i en oppbyggingsfase må ta ut lønn og betale full skatt av denne samtidig som firmaet går med underskudd. Dette underskuddet vil kun kunne trekkes fra i fremtidig overskudd i selskapet, og vi faktisk kunne falle bort dersom du ikke får firmaet til å gå med overskudd og må avvikle.

KORT OM ANDRE SELSKAPSFORMER

Hvis du er interessert i informasjon om andre selskapsformer enn enkeltmannsforetak og AS så ta kontakt.

ETABLERING AV FIRMA

Registering i Brønnøysund-registeret

Ditt nye firma skal registreres i det såkalt Brønnøysund-registeret. Skjema for registering finner du på internettsiden www.brreg.no, men vi vil anbefale deg at du tar kontakt med oss FØR du går til dette skrittet for å få en vurdering av det du skal i gang med.

Du trenger følgende for de vanligste selskapstypene:

Personlig Foretak

Her bruker du skjemaet for personlige foretak som du finner på www.brreg.no– De fleste butikker er mva-pliktige og du må også fylle ut skjemaet for «Tillegg merverdiavgiftsmantallet».

AS

For å få stiftet et AS trenger du autorisert regnskapsfører som kan bekrefte at den nødvendige kapitalen på kr. 30.000,- er innbetalt enten i form av penger eller utstyr. Forøvrig hjelper vi i KlientRegnskap deg med vedtekter, aksjonæravtale og øvrige papirer til stiftelsen av selskapet.

Selskapet er da formelt stiftet og kan begynne å utøve virksomhet.

Øvrig registering

For noen typer tjenesteyting må man også varsle andre instanser, og enkelte typer krever autorisasjon. Vi som driver med regnskapsføring må for eksempel være autorisert av Finanstilsynet.

SPESIELLE REGNSKAPSREGLER INNENFOR TJENESTE-YTING

Timeregistrering

I henhold til Bokføringsforskriften § 8-4-1 skal bokføringspliktige som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk dokumentere utførte timer (timelister eller lignende manuelle eller elektroniske system). Timene skal spesifiseres på hver eier og ansatt pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Kravet gjelder ikke for eiere og ansatte som kun utfører interne administrative oppgaver. Vi hjelper deg med å etablere rutiner som sikrer at du følger disse reglene.

Dette er ikke ment å være en fullstendig informasjon når det gjelder å starte innen tjeneste-yting, men vi håper du har fått en oversikt. Vi anbefaler deg at du tar kontakt med oss FØR du setter i gang, så kan vi hjelpe deg å komme best mulig i gang og unngå eventuelle fallgruver.