Tjenester

Regnskap

Med oss som ansvarlig regnskapsfører finner vi en fornuftig arbeidsdeling mellom oss og deg som kunde, og du får en fast saksbehandler hos oss du kan forholde deg til. Vi tilbyr også kundene våre å koble seg til vårt økonomisystem via internett.

Klient Regnskap fører regnskap for bedrifter innen de fleste bransjer.
Våre medarbeidere har lang erfaring i å møte de spesielle regnskapsmessige utfordringene for de forskjellige bransjene.

Vi legger stor vekt å lage gode rutiner slik at vi kan kommunisere sammen på en god måte, og dermed få ført regnskapet ditt på en effektiv måte. Dette bidrar også til å holde regnskapskostnadene nede.

Vi tilbyr også kundene våre å koble seg til vårt økonomisystem via internett – noe som er veldig effektivt for å fjerne dobbeltarbeid. Vi tilbyr blant annet følgende effektive løsninger:

  • Fakturer direkte i vårt økonomisystem E-conomic – du legger data direkte i vårt system.
  • Vårt kassesystem leverer data rett i vårt økonomisystem – og du kan følge med på omsetningen fra en PC, Mac, Ipad m.m via internett når du er borte fra salgstedet
  • Vi tilbyr også skanning av bilag, en rimelig og enkel løsning i økonomisystemet E-conomic og en mer avansert med dokumentflyt og OCR-lesing i systemet Ibistic
  • Vi har også egne løsninger for Taxi-regnskap.
Fakturering

Vi kan samarbeide når det gjelder fakturering på flere måter. vi har gode rutiner og løsninger på plass både for papir og nettbasert fakturering. Vi finner den løsningen som passer deg best og vi har gode muligheter for abonnementsrutiner.

Vi kan samarbeide når det gjelder fakturering på flere måter:

  • Ifølge grunnlag – du sender fakturagrunnlag til oss og vi utsteder og sender faktura
  • Via onlineløsning – du får adgang til vårt økonomisystem og fakturerer selv på ditt eget kontor – oppgaver som selve utkjøringen av fakturaer, pakking og sending kan overlates til oss om ønskelig.
  • Faktura og vedlegg kan sendes på epost til mottaker
  • Vår fakturaløsning har selvfølgelig mulighet for å produsere den nye E-fakturaen i EHF-format som myndighetene nå krever ved fakturering til det offentlige.
  • Mulighet for å legge inn ordrer fra Ipad eller mobiltelefon.
  • Gode muligheter for abonnementsrutiner osv.

Hva som vil være en fornuftig løsning her avhenger av hvor mange fakturaer pr måned det er snakk om, og også om hvor mye opplysninger disse må inneholde m.m. Kontakt oss for en prat om en løsning for ditt behov!

Lønn

Selv for en mindre bedrift kan det å kjøre lønn være et område som krever stor faglig innsikt. De aller fleste av våre regnskapskunder velger derfor også å overlate lønnskjøring til oss. Dette vil da også vanligvis innebære innberetning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift som gjøres annenhver måned samt lønns- og trekkoppgaver som gjøres årlig.

Utarbeiding av lønnstatistikk til Statistisk sentralbyrå samt sykepengestatistikk er også ting mange velger å overlate til oss.

Lønnskjøring tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov, men består vanligvis av en månedlig kjøring der kunden sender oss grunnlag på variabel lønn og vi utsteder lønnslipper til de ansatte og andre nødvendige papirer. Innberetning til myndigheten gjøres da av oss når det skal gjøres uten at du trenger å tenke mer på det, og før skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal betales vil du motta disse ferdig utfylt med beløp i posten. Mange velger også å la oss utbetale lønnen samt betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk på forfall.

 

KLIENTREGNSKAP SANDNES BRUKER NÅ VISMA LØNN

Visma Lønn er et kraftig lønnssystem med gode muligheter for automatisering av rutiner. Systemet er fullt forberedt på A-ordningen som ble innført fra Januar 2015 og totalt integrert med Visma.net Expense som gjør at behandling av utlegg og reiseregninger går som en lek. Du tar bilde av kvitteringer med mobiltelefon eller Ipad eller lignende og håndterer dette via en nettbasert modul som støtter både diett, km-godtgjørelse diverse typer utlegg. Data går så direkte til Visma Lønn og refusjon kan utbetales med neste lønning automatisk.

Les mer om Visma.net Expence her: INFO OM VISMA.NET EXPENSE

Årsoppgjør og ligningspapirer

Et viktig mål med regnskapet er å kunne produsere ligningspapirer og selvangivelse etter årets slutt. Vi benytter programmet Total Årsoppgjør som etter vår mening er det beste årsoppgjørssystemet i dette arbeidet.

Dette gjør det mulig for oss å utarbeidet årsoppgjøret hurtig og effektivt. Det å utarbeide årsoppgjør, ligningspapirer og selvangivelse for næringsdrivende og selskapet er utvilsomt det meste faglig krevende vi gjør.

For å holde oss à jour med gjeldende skatte- og regnskapsregler til enhver tid deltar de ansvarlige medarbeiderne hos oss i et oppdateringsprogram hos NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forbund). Dette innebærer et betydelig antall kursdager pr år, og dette opplegget tilfredsstiller selvfølgelig Finanstilsynet sine krav. Videre har alle våre saksbehandlere som gjør årsoppgjør lang erfaring med dette – noe som sikrer en høy kvalitet på årsoppgjøret og at du ikke betaler mer skatt enn du skal.

Husk at feil i årsoppgjøret kan gi deg store tilleggsinnbetalinger i skatt, og det er ikke alltid lett for deg som skattyter å oppdage at ting kunne vært gjort annerledes. Det er derfor viktig å velge et regnskapskontor som har erfarne saksbehandlere – alternativet kan bli dyrt.

FOR INFORMASJON OM DE FORSKJELLIGE BRANSJENE, KLIKK HER