Tjenester

Regnskap

Med oss som ansvarlig regnskapsfører finner vi en fornuftig arbeidsdeling mellom oss og deg som kunde, og du får en fast saksbehandler hos oss du kan forholde deg til. Vi tilbyr også kundene våre å koble seg til vårt økonomisystem Sumango via internett på alle plattformer, PC, nettbrett eller mobil.

Les mer om regnskapsføring

Klient Regnskap fører regnskap for bedrifter innen svært mange bransjer.
Våre medarbeidere har lang erfaring i å møte de spesielle regnskapsmessige utfordringene for de forskjellige bransjene.

Vi legger stor vekt å lage gode rutiner slik at vi kan kommunisere sammen på en god måte, og dermed få ført regnskapet ditt på en effektiv måte. Dette bidrar også til å holde regnskapskostnadene nede.

Vi tilbyr også kundene våre å koble seg til vårt økonomisystem Sumango via internett – noe som er veldig effektivt for å fjerne dobbeltarbeid. Vi tilbyr blant annet følgende effektive løsninger:

 • Fakturer direkte i vårt økonomisystem Sumango – du legger data direkte i vårt system.
 • Vårt kassesystem leverer data rett i vårt økonomisystem – og du kan følge med på omsetningen fra en PC, Mac, Ipad m.m via internett når du er borte fra salgsstedet
 • Vi tilbyr også skanning av bilag med mulighet med dokumentflyt og OCR-lesing i systemet Sumango. Sumango takler også såkalt EHF faktura (et elektronisk fakturaformat) både inngående og utgående. Det er også mulig å få leverandører til å sende fakturaer direkte til Sumango for mest mulig automatisert behandling der.
 • Vi har også egne løsninger for Taxi-regnskap. Tall hentes elektronisk fra Taxi-sentralens system og regnskapet kan føres på en svært rasjonell og automatisert måte.
 • V er også et sertifisert Visma eAccounting kontor. Selv om Visma eAccounting forenkler regnskapet vet vi at det ikke er alt som er like lett. Derfor er det enkelt å samarbeide med oss i samme system. Er det ting du står fast på, trenger
  hjelp til, eller rett og slett ikke har tid til, står vi klare til å bistå deg. Vi jobber i samme program,
  med samme data og informasjon. Effektivt for deg – enkelt for oss!
  Med et samarbeid i Visma eAccounting:
  ● Jobber vi i samme system
  ● Fordeler arbeidet etter ønske og behov
  ● Kommuniserer vi direkte i løsningen
  ● Samler og godkjenner vi bilag med mobilapp

Fakturering

Vi kan samarbeide når det gjelder fakturering på flere måter. Vi har gode rutiner og løsninger på plass både for papir og nettbasert fakturering men svært mange fakturaer sendes i dag enten på epost eller som såkalt EHF-Faktura. Vi finner den løsningen som passer deg best og vi har gode muligheter for abonnementsrutiner i vårt nye økonomisystem Sumango og Visma eAccounting.

Les mer om fakturering

Vi kan samarbeide når det gjelder fakturering på flere måter:

 • Ifølge grunnlag – du sender fakturagrunnlag til oss og vi utsteder og sender faktura
 • Via onlineløsning – du får adgang til vårt økonomisystem Sumango og fakturerer selv – oppgaver som selve utkjøringen av fakturaer, pakking og sending kan overlates til oss om ønskelig.
 • Faktura og vedlegg kan sendes på epost til mottaker
 • Vår fakturaløsning har selvfølgelig mulighet for å produsere den nye E-fakturaen i EHF-format som myndighetene nå krever ved fakturering til det offentlige. Etter hvert er dette også blitt et svært vanlig format å bruke firma imellom da dette forenkler regnskapsføringen og gjør det mulig å automatisere denne.
 • Mulighet for å legge inn ordrer fra Ipad eller mobiltelefon.
 • Gode muligheter for abonnementsrutiner. Sumango bygger på økonomisystemet Microsoft Dynamics NAV og har svært gode muligheter når det gjelder logistikk samt rabatter med mer.

Hva som vil være en fornuftig løsning her avhenger av hvor mange fakturaer pr måned det er snakk om, og også om hvor mye opplysninger disse må inneholde m.m. Kontakt oss for en prat om en løsning for ditt behov!

Lønn

Selv for en mindre bedrift kan det å kjøre lønn være et område som krever stor faglig innsikt. De aller fleste av våre regnskapskunder velger derfor også å overlate lønnskjøring til oss. Dette vil da også vanligvis innebære innberetning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift som gjøres månedlig ved å sende en såkalt A-melding elektronisk.Annenhver måned skal skattetrekk og arbeidsgiveravgift betales og ved et års utløp skal det sendes lønnsoppgaver til de ansatte.

Les mer om Lønn

Utarbeiding av lønnstatistikk til Statistisk sentralbyrå samt sykepengestatistikk er også ting mange velger å overlate til oss.

Lønnskjøring tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov, men består vanligvis av en månedlig kjøring der kunden sender oss grunnlag på variabel lønn og vi utsteder lønnslipper til de ansatte og andre nødvendige papirer. Innberetning til myndigheten gjøres da av oss når det skal gjøres uten at du trenger å tenke mer på det, og før skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal betales vil du motta disse ferdig utfylt med beløp i posten. Mange velger også å la oss utbetale lønnen samt betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk på forfall.

KLIENTREGNSKAP SANDNES BRUKER NÅ SUMANGO LØNN

Sumango Lønn er et kraftig lønnssystem med gode muligheter for automatisering av rutiner. Systemet er fullt integrert med Lucas Labs system for reiseregninger som gjør at behandling av utlegg og reiseregninger går som en lek. Du tar bilde av kvitteringer med mobiltelefon eller Ipad eller lignende og håndterer dette via en nettbasert modul som støtter både diett, km-godtgjørelse diverse typer utlegg. Data går så direkte til Sumango Lønn og refusjon kan utbetales med neste lønning automatisk.

Les mer om Lucas Labs reiseregninger her: https://www.lucalabs.com/nb/luca-expenses/

Årsoppgjør og ligningspapirer

Et viktig mål med regnskapet er å kunne produsere skattemelding med nødvendige tilleggsskjema ved årets slutt. Vi benytter programmet Total Årsoppgjør som etter vår mening er det beste årsoppgjørssystemet i dette arbeidet.

Les mer om årsoppgjør og Skattemeldinger

Dette gjør det mulig for oss å utarbeidet årsoppgjøret hurtig og effektivt. Det å utarbeide årsoppgjør, skattemeldinger og nødvendige tilleggskjema for næringsdrivende og selskapet er utvilsomt det meste faglig krevende vi gjør.

For å holde oss à jour med gjeldende skatte- og regnskapsregler til enhver tid deltar de ansvarlige medarbeiderne hos oss i et oppdateringsprogram hos Regnskap Norge (Forening for autoriserte regnskapsførere) eller andre kurstilbydere som er godkjent av Finanstilsynet. Dette innebærer et betydelig antall kursdager pr år, og dette opplegget tilfredsstiller selvfølgelig Finanstilsynet sine krav. Videre har våre saksbehandlere som gjør årsoppgjør lang erfaring med dette – noe som sikrer en høy kvalitet på årsoppgjøret og at du ikke betaler mer skatt enn du skal.

Husk at feil i årsoppgjøret kan gi deg store tilleggsinnbetalinger i skatt, og det er ikke alltid lett for deg som skattyter å oppdage at ting kunne vært gjort annerledes. Det er derfor viktig å velge et regnskapskontor som har erfarne saksbehandlere – alternativet kan bli dyrt.

FOR INFORMASJON OM DE FORSKJELLIGE BRANSJENE, KLIKK HER